eu3eu2eu1

Naziv projekta: Zdrav život za sve!

Osnovni cilj projekta je: Strukturirati društveni centar unutar kojega će određene OCD provoditi svoje programe a sa ciljem razvoja lokalne društvene zajednice.

Kratki opis projekta:

Atletski klub Križevci, Grad Križevci, Udruga „Maslačak“ Križevci te Udruga sport, rekreaciju i edukaciju - Igre mladih, ujedinili su se u razmatranju lokalnih problema, osmislivši projekt kroz koji će sportske aktivnosti i popratne sadržaje, kao važan element zdravog načina života, biti dostupne i besplatne djeci i mladima s teškoćama u razvoju, obiteljima slabijeg imovinskog stanja, kao i djeci i mladima iz opće populacije ali i lokalnoj općoj zajednici kako bi se smanjila količina vremena koja nije efektivna za zdravlje.

Da bi se navedeno ostvarilo, u Križevcima će biti pokrenut Društveni centar, u sklopu kojeg će se odvijati sportsko-rekreativne aktivnosti za navedene skupine i u tu svrhu će u dijelu prostora društvenog centra biti uređena teretana unutar koje će se provoditi programi zdravog življenja.

Osim toga, kako bi se i na druge načine promicao zdrav način života, u centru će se održavati raznolike radionice o važnosti i primjeni zdrave prehrane, tj. nutricionistički programi. Važno je napomenuti da ovaj projekt ima dodanu vrijednost jer, osim što omogućuje pristup aktivnostima koje su od izuzetne važnosti za zdravlje, doprinosi i socijalnom uključivanju socijalno isključenih osoba/osoba kojima prijeti rizik od socijalne isključenost, a to predstavlja jednu od važnih komponenti projekta na način da je program besplatan i primjeren za sve zainteresirane građane, neovisno o statusnoj, dobnoj ili bilo kojoj kategoriji.

Projekt je u suštini predviđen podržavati sve generacije, dobne skupine, manjine, sa oštećenjem i bez tj. za sve, te zbog toga se i u naziva:“ Zdrav život za sve!“

Ukupna vrijednost projekta je 1.787.800,00 te unutar prihvatljivih izdataka su predviđeni troškovi zaposlenika i troškovi vezani za održavanje centra (provedba aktivnosti) kao jedinstvene cjeline koja će pospješiti razvoj grada Križevaca.

Prijavitelj: Atletski klub Križevci

Partneri:

  • Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju - Igre mladih
  • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Maslačak" Križevci
  • Grad Križevci

Neke od planiranih aktivnosti:
- unaprijeđena kvaliteta života min. 20 djece i mladih s teškoćama u razvoju - unaprijeđena kvaliteta života min. 20 osoba iz obitelji slabijeg imovinskog stanja - preveniran negativan učinak videoigrica, Interneta, društvenih mreža i sl. uključivanjem min. 50 djece i mladih u sportsko rekreativne aktivnosti - osmišljeno 6 programa - 3 sportsko-rekreativna za svaku od navedenih skupina, 1 program nutricionističkih radionica (koje su otvorene i za pripadnike ranije navedenih skupina i za ostale građane) te 2 kreativna programa - radionice bibiloterapije i pisanja namijenjene širem građanstvu - na radionicama pripreme zdravih obroka tijekom provedbe projekta sudjelovalo min. 100 osoba - na radionicama biblioterapije i pisanja sudjelovalo min. 30 građana - izrađen 21 mjesečni raspored aktivnosti u društvenom centru, javno objavljen svaki mjesec - mjesečno održano min. 20 sportskih radionica/treninga - mjesečno održane min. 2 radionice biblioterapije i min. 2 radionice pisanja - mjesečno održane min. 2 aktivnosti koje provode suradničke organizacije civilnog društva, kako bi se jačala mreža civilne suradnje te kapaciteti udruga kroz međusobni prijenos znanja i vještina - provedeno min. 7 nutricionističkih radionica (nakon otvaranja društvenog centra, 1 radionica kvartalno) - min. 5 objava u lokalnim i regionalnim medijima o realizaciji aktivnosti iz ovog Elementa - izrađen program rada i financiranja društvenog centra nakon završetka provedbe projekta, potpisan od ovlaštenih osoba prijavitelja i partnera