eu3eu2eu1

Srijeda, 2.9.2020.               10:30-11.30

Ponedjeljak, 7.9.2020.      16:00-17:00h

Ponedjeljak, 14.9.              16:00-17:00h

Ponedjeljak, 21.9.2020.    16:00-17:00h

Ponedjeljak, 28.9.2020.    16:00-17:00h

Voditeljica: licencirana trenerica Anja Šimunčić

Mjesto održavanja: Društveni centar Atletskog kluba Križevci, Šetalište Dragutina Novaka bb (Gradski stadion)